Po pierwsze - zidentyfikujemy problem i znajdziemy najlepsze rozwiązanie

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub masz takie plany i nie jesteś pewny, czy posiadasz wszystkie wymagane zezwolenia i decyzje - skontaktuj się z nami, a dokładnie prześledzimy profil Twojej działalności i przedstawimy Ci na piśmie wszelkie obowiązki, którym podlegasz wobec obowiązującego w Polsce prawa.

Po drugie - wykonamy niezbędną dokumentację i uzyskamy wymagane decyzje

Posiadamy doświadczenie w obsłudze zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Priorytetem jest satysfakcja klienta i jak najkrótszy czas do finalizacji sprawy. Pomożemy także wyliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska oraz sporządzić obowiązkowe sprawozdania. Obsłużymy ewidencję odpadów w Twojej firmie.

Po trzecie - przedstawimy plan reorganizacji procesów w firmie na eko(i)logiczne

Niska efektywność oraz brak ekologicznych rozwiązań to częste bolączki polskich przedsiębiorstw. Przedstawimy Ci plan działania, dzięki któremu dowiesz się o najlepszych dostępnych technikach, możliwych do zastosowania w firmie - poprawiających ekonomię i ekologię pracy. Znajdziemy potencjalne źródła finansowania.

Nasze doświadczenie oraz zaangażowanie procentują.

Pomożemy Ci uzyskać następujące decyzje

Decyzja środowiskowa

Stanowi obecnie warunek realizacji większości przedsięwzięć o charakterze produkcyjnym, lecz nie tylko.

Pozwolenie sektorowe

Obejmuje działalność związaną z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz gospodarowaniem odpadami.

Pozwolenie wodnoprawne

Określa warunki szczególnego korzystania z wód (np. pobór), dopuszcza wykonanie urządzeń wodnych.

Pozwolenie zintegrowane

Wymagane dla instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie (integruje pozwolenia sektorowe).

Przegląd ekologiczny

Ocena oddziaływania na środowisko istniejącej instalacji, nakładana na prowadzącego w drodze decyzji.

Program Ochrony Środowiska

Wykonujemy dokumenty i projekty uchwał dla Samorządu terytorialnego. Określamy cele polityki lokalnej i regionu.

Masz pytania, na które oczekujesz prostej i jednoznacznej odpowiedzi ?

Napisz do nas !